Äriühingute asutamine ja likvideerimine

Äriühingute asutamine


Osaühingute, mittetulundusühingute, korteriühistute loomisel kiirmenetluse korras pakume järgnevaid teenuseid:


  • nõustamine kõigis äriühingu asutamisega seotud küsimustes;

  • registreerimise jaoks dokumentatsiooni koostamine;

  • Ettevõtjaportaalis ettevõtte asutamineÄriühingute likvideerimine


Äriühingute likvideerimisel pakume järgnevaid teenuseid:


  • nõustamine kõigis likvideerimisega seotud küsimustes;

  • äriühingu lõppbilansi koostamine ja sisestamine Ettevõtjaportaali;

  • likvideerimisdokumentatsiooni ja avalduse esitamine Äriregistrile